Thông tin đấu thầu – Đấu giá

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp vật tư hóa chất tuyển phục vụ sản xuất Quý I năm 2017

Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư hóa chất tuyển phục vụ sản xuất Quý I năm 2017 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico vào hồi 10h00 ngày 06/01/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi

Lấy file Cung cấp vật tư Hạt hấp thụ phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai- Vimico Nguồn : phòng Kế hoạch giá thành

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Lấy file Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Thông báo về việc xác nhận lại thông tin cổ đông

THÔNG BÁO Về việc xác nhận lại thông tin cổ đông Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 06/10/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh

Tổng công ty khoáng sản TKV đã thoái gần 54% vốn tại Kim loại mầu Tuyên Quang – Vimico

Tổng công ty khoáng sản TKV đã thoái gần 54% vốn tại Kim loại mầu Tuyên Quang – Vimico Theo văn bản ngày 15/6 vừa qua gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Khoáng sản TKV – Vimico (mã chứng khoán KSV: UPCoM) đã thực hiện xong việc chuyển nhượng