Sản phẩm chính

Đồng tấm 99,95 – 99,99 % Cu

Tên sản phẩm: Đồng tấm 99,95 – 99,99 % Cu Mã sản phẩm: SP2  

Vàng kim loại 99,90 – 99,95 % Au

Tên sản phẩm: Vàng kim loại 99,90 – 99,95 % Au Mã sản phẩm: SP5  

Kẽm thỏi 99,95 – 99,99 % Zn

Tên sản phẩm: Kẽm thỏi 99,95 – 99,99 % Zn Mã sản phẩm: SP7

Mặt dây thạch anh tóc

Tên sản phẩm: Mặt dây thạch anh tóc Mã sản phẩm: SP10 Mặt dây Ovan bằng Vàng 18K gắn Đá thạch anh tóc và kim cương tự nhiên

Tinh quặng vàng

Tên sản phẩm: Tinh quặng vàng Mã sản phẩm: SP12

Quặng và tinh quặng sắt 50 – 70% Fe

Tên sản phẩm: Quặng và tinh quặng sắt 50 – 70% Fe Mã sản phẩm: SP11

Gang đúc GD1 – GD6 và gang luyện thép GM4

Tên sản phẩm: Gang đúc GD1 – GD6 và gang luyện thép GM4 Mã sản phẩm: SP10

Phôi thép Q235, CT5

Tên sản phẩm: Phôi thép Q235, CT5 Mã sản phẩm: SP9  

Thiếc thỏi 99,75% và 99,95 % Sn min

Tên sản phẩm: Thiếc thỏi 99,75% và 99,95 % Sn min Mã sản phẩm: SP8  

Bạc kim loại 99,90 – 99,95 % Ag

Tên sản phẩm: Bạc kim loại 99,90 – 99,95 % Ag Mã sản phẩm: SP6

Axit sunfuric hàm lượng 93 – 98 % H2SO4

Tên sản phẩm: Axit sunfuric hàm lượng 93 – 98 % H2SO4 Mã sản phẩm: SP4

Tinh quặng magnetit 60 – 65 %

Tên sản phẩm: Tinh quặng magnetit 60 – 65 % Mã sản phẩm: SP3

Tinh quặng đồng 23 – 25% Cu

Tên sản phẩm: Tinh quặng đồng 23 – 25% Cu Mã sản phẩm: SP1