Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Ngành nghề kinh doanh

– Sản xuất kim loại màu, kim loại quý, sắt, thép, gang; Sản xuất than cốc, hóa chất cơ bản (không bao gồm hóa chất cấm); Sản xuất phân bón và hợp chất nito, sản phẩm chịu lửa; Đúc kim loại màu. – Sản xuất các cấu kiện kim loại; Rèn rập, ép và cán

Lịch sử hình thành và phát triển

Sau 10 năm đổi mới (từ năm 1986) Đảng và Chính phủ đã có chủ trương thành lập các Tổng công ty để thúc đẩy quá trình tích tụ vốn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chuẩn bị tốt cho hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương đó, ngày 27/10/1995 theo Quyết

Thông điệp của lãnh đạo Vimico

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, một trong những Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước. Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (viết tắt là Vimico) với quy mô 17 công ty con, đơn vị trực thuộc, đang nỗ lực vươn lên

Lãnh đạo Vimico qua các thời kỳ

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY (1995 – 2008) 1. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Bí thư (1995-1999) 2. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – Bí thư (1999 – 2004) 3. Đồng chí Ngô Văn Trới – Bí thư (2004 – 2006) 4. Đông chí Trần Xuân Hòa – Bí thư (2006 –