Cơ cấu tổ chức

Mô hình hoạt động

Cơ cấu công ty

Thứ tự Danh sách tên công ty + Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico 1 Địa chỉ: xã Bản Vược – Huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai Điện thoại: 020.3867182 – Fax: 020.3867194 Website: www.donginquyen.vn   + Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico 2 Địa chỉ: Khu

Cơ cấu tổ chức

Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động + ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY 1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy 2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư Đảng ủy + HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị 2 Nguyễn Tiến Mạnh Ủy viên