Các dự án đầu tư

Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Lãnh đạo Tổng công ty nhấn nút khời động dự án – Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV – Người quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV – Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới một dây chuyền luyện đồng, công

Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ – tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai

Hình ảnh tại Lễ ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu số 20 của dự án – Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản – TKV – Người quyết định đầu tư: Hội đồng thành viên (nay là Hội đồng quản trị) Tổng công ty (theo ủy quyền phê duyệt Dự án điều

Dự án khu Liên hợp Gang thép Cao Bằng

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng – Người quyết định đầu tư: Chủ tịch HĐQT Công ty – Mục tiêu đầu tư: Sản xuất phôi thép từ quặng sắt bằng thiết bị tiên tiến, công nghệ truyền thống trên thế giới. Mục tiêu sản phẩm của Dự án thỏa

Dự án nhiệt điện than tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD

Dự án Nhiệt điện BOT Nam Định 1 có tổng công suất 1.200MW, gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD. Trong đó vốn chủ sở hữu là 518 triệu USD; còn lại là vốn vay hơn 1,5 tỷ USD. Địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Hải Châu và